Välkommen till Den kristna kyrkans tro!

Detta är ett litet bibliotek för dig som vill fördjupa din kunskap och öka din insikt i den kristna kyrkans tro, så som den har förkunnats genom århundradena i alla kristna samfund. Här får du fri tillgång till ett stort antal artiklar skrivna av några av de främsta teologer och tänkare som har verkat under 1900-talet, alla från utanför Sverige och tillhöriga olika kyrkor. Artiklarna är utvalda  av Taizébroder Johannes Sandgren och översatta från originalspråket. Många av dem har tidigare publicerats av Artos bokförlag i tidskriften Theologia (2005–2007) där doc. Per Beskow var fackgranskare.

I dessa artiklar tas aktuella debattfrågor inte upp. Vad som här behandlas är själva grunden till den kristna tron. Vi arbetar nu på att först lägga ut tolv olika teman, under vilka du finner en inledning till själva temat samt flera artiklar. Med tiden kommer flera teman att läggas till, med vidhörande artiklar. E-boken  Symbolon utgör en syntes av de tolv första.

Man kan läsa artiklarna i tur och ordning, som en kurs, eller hoppa från en artikel till en annan. Många av texterna har intellektuellt tuggmotstånd, men de ger desto mer utdelning när man tagit till sig dem. Det som presenteras här är ett försök att med intellektuell klarhet visa vad som är den universella kristna kyrkans tro.

Vi har gjort en så enkel layout som möjligt för att underlätta för den som vill ladda ner artiklar och göra en egen layout, skriva ut eller samla i häften för studier. Materialet får dock inte användas kommersiellt. © författarna och Artos & Norma bokförlag.

Lycka till med läsningen!

Här kommer först ett föredrag av vår seniore rådgivare teol.dr h.c. Per Åkerlund om behovet av kunskap om kyrkans grundläggande tro.

Guds ord

Treenigheten Fadern

 Treenigheten Sonen

Treenigheten Anden

Kyrkan

Gud

Människan

Skapelsen

Världen

Det onda

Döden och uppståndelsen I

Döden och uppståndelsen II

Den heliga skrift

Treenigheten