Per Beskow (1926–2016)

Under tre decennier har Per Beskow varit medarbetare på Artos bokförlag. Han har haft oöverskådlig betydelse som inspiratör, översättare och lektör för förlaget. Vi vill därför hedra honom med detta pris.

Per Beskow föddes i Stockholm 1926 och läste teologi i Uppsala. 1961 blev han romersk katolik. Han disputerade 1962 på en avhandling om synen på Kristus som konung i fornkyrkan. Han var därefter verksam som akademisk lärare i Boston, Lancaster, Gävle, Uppsala och Lund. Han introducerade patristiken som eget forskningsfält i Sverige genom att tillsammans med unga forskare bilda Collegium Patristicum Lundense 1979. Beskow förenar djup lärdom med glasklar framställningskonst. Som forskare, författare, översättare och introduktör har han unik bredd och har öppnat många okända världar för de svenska läsarna.

Priset
Samhällsbygget är en gemensam uppgift där den kristna rösten behöver göra sig hörd. En genuin teologisk reflektion utifrån den kristna kyrkans bekännelse får betydelse i samtidsdebatten. I denna anda vill priset inspirera till mötet mellan teologi, samhälle och kultur och delas ut till yngre akademiker/skribenter som bidrar till detta.

Prissumman är på 25 000 kronor och priset utdelas vartannat år.
Senaste pristagareTidigare pristagare

Priskommitté

Pristagare utses av en kommitté som består av Lovisa Bergdahl, Lektor på institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola | Per-Arne Bodin, Professor em i slaviska språk vid Stockholms universitet | Ulla Gudmundsson, Sveriges f.d. ambassadör vid Vatikanen | Mikael Löwegren, Präst i Svenska kyrkan och föreståndare på Laurentiistiftelsen i Lund (sammankallande), tel 070-776 91 84.