Per Beskows pris 2020

2020 års pris är det fjärde i ordningen och tilldelas:

Sofia Lilly Jönsson
Kulturjournalist

Sofia Lilly Jönsson har genom en omfattande produktion av essäer och artiklar, genom grundandet av nättidskriften Evangelium, genom sin blogg och senast med boken Arosia bidragit till att göra den kristna rösten hörd i samtidens kulturpolitiska debatt, där kristen tradition är en del av resonansbottnen. Hennes bakgrund som musikkritiker ger hennes texter en dimension utöver ordets; hon synliggör musikens möjligheter både som ingång till och som uttryck för en levande tro och som en brobyggare mellan kyrkan och samhället, historiskt och i samtiden. Sofia Lilly Jönssons texter präglas av kunskap, oräddhet och omutligt allvar, samt av ett vackert, personligt och tillgängligt språk. De uppfordrar till reflektion över den kristna kyrkans roll i vår tid och över spänningen mellan modernitet och tradition.

Överlämnandet av priset sker fredag den 12 november 2021, kl 15.00–17.00
S:ta Eugenia kyrka
Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 STOCKHOLM

Kontaktuppgifter:
Artos & Norma bokförlag
Mikael Löwegren, 070-697 70 88