IMG 9340

Per Beskows pris 2023

2023 års pris är det femte i ordningen och tilldelas:

Alva Dahl
Översättare och författare

Alva Dahl tilldelas Per Beskows pris 2023 för att hon genom sina översättningar och i sitt författarskap bidrar till att göra den kristna rösten hörd i dagens svenska kultur och samhälle. Alva Dahl har översatt såväl skönlitteratur som facklitteratur och ingår i redaktionskommittén för Bibelsällskapets nyöversättning av Nya testamentet, som ska vara färdig till jubileumsåret 2026. Hon är filosofie doktor i nordiska språk, skribent i bland annat Svenska Dagbladet och tidskriften Pilgrim och har publicerat essäer och noveller.
2019 publicerade hon Längtans flöde, en samling prosadiktsfragment som knyter samman religiösa frågor med vardagsliv, korta naturintryck och reflektioner över mänsklig samvaro. 2021 utkom Slå rot i förvandlingen: Gunnel Vallquists liv och livshållning, som är den första biografin över Gunnel Vallquist, välkänd som översättare av Marcel Proust, essäist, ledamot av Svenska Akademien och debattör i kyrkliga frågor. Alva Dahl lyfter fram Vallquists viktiga roll under mer än ett halvsekel i svenskt religiöst liv likväl som i svensk kultur. Gunnel Vallquists gärning har på så sätt fått en förnyad aktualitet för vår samtid.
Alva Dahl har kallat Gunnel Vallquist ”en andlig brobyggare”. Detsamma kan sägas om henne själv.

Överlämnandet av priset sker torsdag den 11 maj 2023, kl 17.00
S:ta Eugenia kyrka
Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 STOCKHOLM

Kontaktuppgifter:
Artos & Norma bokförlag
Frida Åkerlund, 076-779 35 03