Visar 1–30 av 45 resultat

Show sidebar

Flyg i Treenighetens fart

Änglar kring mitt hus

Predikningar II – Medeltida mystik

Jesusbönen

Konst och andlighet – Mystiker och särlingar i Norden

Det fördolda livet. Mystikern Hjalmar Ekström – liv och lära

Låt oss ses i din skönhet

Symbolon – om samspelet mellan tro, förnuft och handling

Allt är bra när allt känns fel – brev om den kontemplativa bönen

Søren Kierkegaard – Texter och citat i urval

35 andliga övningar enligt Ignatius av Loyola

Med evig kärlek

Det nya vinet – om Andens frukter

Molnet

Spåren i djupet

Den fördolda verkstaden

Överlåtelsen åt Guds försyn

Filotea – En vägledning till andligt liv

Befrielse… – En lyrisk essä om livsåskådningar

Salomos Höga Visa

Väntan på Gud

Tyngden och nåden

Väven

Syster Lenas böneskola

Göm dig vid bäcken Kerit. Livet i Karmel

Den inre trädgården – öppen mot himlen – Om retreat, meditation och kristen mystik

Störst av allt är kärleken

Den underbara vägen

Ord av spiritualitet – ett andligt lexikon

Den stilla kammaren – Brev av Hjalmar Ekström