FLER TITLAR

Välj bland fler aktuella titlar

Fast spridd i många länder

225 kr

Prästgårdsteologi

210 kr

Brev från Herrens bröder

132 kr

Mindre folk – mer kyrka?

225 kr

Svenskt Patristiskt Bibliotek, band VII, Mariologi

235 kr

Om äktenskapet, Vem är den rike mannen som blir frälst? & Maning till ståndaktighet eller Till de nydöpta

172 kr

Från Sinai till himlen

185 kr

Till församlingens liv

210 kr

En munks vishet – Bernhard av Clairvaux andliga och teologiska profil

290 kr

En ny lära som aldrig tidigare hörts i Guds kyrka

225 kr

Batterifabriken – Skellefteå och resan mot framtidslandet

249 kr

Tidens tecken – Den ensamma människans tidsålder

155 kr

Som sådden förnimmer: Minnen och möten 1946-2020

210 kr

Vägen till eros och agape. Anders Nygrens teologi 1921 till 1936

185 kr

Svensk mission och kyrkorna som växt fram

305 kr

Tidegärden i kyrkotraditionerna

235 kr

Helige Gregorios Palamas och ortodox andlighet

198 kr

Delaktig i vilken mening? En teologisk analys av delaktighetsstrategier i svenskkyrkligt gudstjänstliv

210 kr

Må din väg gå dig till mötes

198 kr

Gud och det onda

250 kr

De osynliga krigarna i fredssamhället

210 kr

Avstånd Delaktighet Längtan

185 kr

Förnuft och religion – filosofiska undersökningar

290 kr

Gustaf Wingren som bibelteolog

198 kr

KATEGORIER

Välj bland våra olika bokkategorier
Nya böcker
Nya böcker
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Den katolska traditionen
Den katolska traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den tidiga kyrkan
Den tidiga kyrkan
Det inre livet och mystiken
Det inre livet och mystiken
Församlings­material
För­samlings­material
Norma bokförlag
Norma bokförlag
Artos academic
Artos academic
Biografier
Biografier
Skönlitteratur
Skön­litteratur
Övrigt
Övrigt

RECENSIONER M.M.

Aktuellt från Artos & Norma.

Månadens författare

Dominik Terstriep S.J.

Dominik Terstriep S.J. är teologie doktor och kyrkoherde i S:ta Eugenia församling i Stockholm samt lärare i systematisk teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala. Han har tidigare på Artos och Norma givit ut Trons personliga ansikte. En upptäcksresa med Pierre Favre (2018) och Etty Hillesum. Liv – tankar – tolkning (2019)

Hans senaste bok heter En munks vishet. Bernhard av Clairvaux andliga och teologiska profil. Det är den första stora boken om Bernhard på svenska. Här möter vi hans biografi och hans andliga och teologiska profil mot bakgrund av det historiska sammanhanget. Vi får veta att för Bernhard ingår hela människan, hennes liv och leverne, tradition och historiska sammanhang, sinnen, erfarenheter, andliga erfarenheter och förnuft, i den teologiska reflektionen som syftar till ett kristet liv.

Författaren visar också hur Bernhard har gjort sina avtryck i Sverige. Han menar att när Bernhard, 1143 skickar munkar till Norden från Clairvaux, kan det anses vara upptakten till en häpnadsväckande obruten verkningshistoria. Från medeltiden över reformationstiden ända till i dag har människor låtit sig inspireras, eller irriteras, av hans tänkande och handlande.

Foto: Greger Hatt

KALENDARIUM

Bokmässor, bokförsäljning, signering & föreläsningar.