Änglarna I den här boken får vi en utförlig beskrivning av änglarna utifrån Bibelns vittnesbörd och kyrkans tro, och genom berättelser om människors erfarenheter av änglar. Att förneka änglarna är som att riva ut vartannat blad ur Bibeln och kalla vittnena som mött dem för bedragare … MER AV FÖRFATTAREN KÖP NU Mässbok Mässbok – det oumbärliga komplementet till Kyrkohandboken. Boken ges ut till inspiration och hjälp att fördjupa firandet av mässan inom Svenska kyrkan i enlighet med allmän kyrklig tradition. Allt prästen behöver för att leda mässans firande samlat i en bok … MER OM BOKEN KÖP NU Mässbok -  - Artos & Norma Bokförlag Fadern själv Karmelitbroder Wilfrid Stinissen (1927–2013) är en av de senaste decenniernas mest lästa andliga vägledare i vårt land och alltmer också utomlands. Den här boken skrevs i början av millenniet och ges nu ut postumt. MER AV FÖRFATTAREN KÖP NU älskar er Öppna dig I den här boken tecknas en vision av människan som går i öppenhetens tecken. Det mänskliga livet går ut på att öppna sig för världen. Vi är ämnade att säga ja till verkligheten, omfamna den i ett bejakande av dess mysterier och paradoxer, dess glädjeämnen och sorger. MER AV FÖRFATTAREN KÖP NU Mina bibliska Mina bibliska storasystrar – glimtar från Nya testamentet är Anna Sophia Bondes fortsatta vandring med Bibelns kvinnor. Här möter hon Jesu mor Maria, den tålmodiga profeten Hanna, systrarna Marta och Maria som var nära … MER AV FÖRFATTAREN KÖP NU storasystrar Och där var många Föreställningen att kristendomen är något som försämrade livet för kvinnan är allmänt spridd. Den här boken visar att den bilden behöver revideras. Med kristendomen på-börjades en långsam förändring till det bättre för kvinnor … MER AV FÖRFATTAREN KÖP NU andra kvinnor …

POPULÄRA TITLAR

Välj bland våra populäraste titlar

KATEGORIER

Välj bland våra olika bokkategorier
Nya böcker
Nya böcker
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Den katolska traditionen
Den katolska traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den tidiga kyrkan
Den tidiga kyrkan
Det inre livet och mystiken
Det inre livet och mystiken
Församlings­material
För­samlings­material
Norma bokförlag
Norma bokförlag
Artos academic
Artos academic
Biografier
Biografier
Skönlitteratur
Skön­litteratur
Övrigt
Övrigt

RECENSIONER M.M.

Aktuellt från Artos & Norma.

Månadens författare

Fredrik Heiding S.J.

Fredrik Heiding är jesuitpater och lektor i teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala där han undervisar främst om kristen spiritualitet. Han ingår i tidskriften Signums redaktion och är redaktör för dess hemsida. Fredrik har under många år fungerat som medarbetare till Artos och Norma bokförlag. Han har tidigare översatt och kommenterat Ignatius av Loyolas Andliga övningar och var en av huvudredaktörerna till Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv.

Hans senaste bok heter Lek för Guds skull – lekfullhetens kreativitet, dygder och laster. Där ger han en teoretisk framställning om kreativitet och lekfullhet ur filosofisk, kulturell och teologisk synvinkel. I samtal med fyraårige Melchior Blom, skådespelaren Pia Johansson och tre benediktinsystrar berättas om olika sätt att leka både som barn och vuxna.

I boken behandlas även ett brett spektrum av andra frågor: Är skämtsamhet en moralisk dygd? Vilka laster och synder kan lekfulla människor falla för? Kan gudstjänstlivet betraktas som en lek och varför är heliga dårar kontroversiella? Är Gud lekfull? Hade Jesus humor? Här presenteras också en lekens teori och praktik, en vision om att det är möjligt att vara lekfull i livets alla situationer, till och med när lidandet och döden drabbar oss. Leken, visar det sig, är på djupaste allvar.

KALENDARIUM

Bokmässor, bokförsäljning, signering & föreläsningar.
Läs mer
Kalendarium

25–27 september

BOKMÄSSAN PLAYFredag 25 september 10.00–10.20 Pekka Mellergård samtalar med Jakob Wirén om sin bok Jag tror för att förstå (svenskakyrkan.se/bokmässan)Fredag 25 september 12.30–12.50 Magnus Malm samtalar med Susanne Rappman om sin bok Fri att tjäna, del 2 (svenskakyrkan.se/bokmässan)Lördag 26 september 16.00–16.45Richard...

Läs mer