POPULÄRA TITLAR

Välj bland våra populäraste titlar

Kyrkan lovsjunger – En bok om gudstjänstens och musikens teologi

118 kr

Kyrka i nytt landskap

222 kr

Ledstjärnor – Förebilder i kristet liv

198 kr

Efterföljelsens glädje – Om att hitta sin plats i Guds drama

198 kr

Den sunda läran har sin källa i liturgin

146 kr

Ökenfädernas tänkespråk

141 kr

Råd för det andliga livet

118 kr

Om den andliga vänskapen

118 kr

Innan murarna föll – Svenska kyrkan under kalla kriget

274 kr

Fåglar i svensk poesi

160 kr

Thérèse och Martin – Karmel och reformationen i nytt ljus

198 kr

Mässbok

745 kr

Fri att tjäna – Ledarskap i Jesu efterföljd

222 kr

Återblick på dagen – ett sätt att upptäcka Guds närvaro

111 kr

Vardagshelgon

222 kr

Om tron

198 kr

Ett år med Jesus – Predikningar och samtal

282 kr

Närmare Guds hjärta

198 kr

Alla himlens fåglar har flytt

288 kr

Syster Lenas böneskola

141 kr

Biskop Lewi Pethrus – Biografi över ett ledarskap

249 kr

Trons personliga ansikte – En upptäcktsresa med Pierre Favre

146 kr

Credo Del III – Den helige ande och kyrkan

211 kr

Älskade Johannes – Den lärjunge Jesus hade kär; ett evangelium vördat i öst

198 kr

KATEGORIER

Välj bland våra olika bokkategorier
Nya böcker
Nya böcker
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Den katolska traditionen
Den katolska traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den tidiga kyrkan
Den tidiga kyrkan
Det inre livet och mystiken
Det inre livet och mystiken
Församlings­material
För­samlings­material
Norma bokförlag
Norma bokförlag
Artos academic
Artos academic
Biografier
Biografier
Skönlitteratur
Skön­litteratur
Övrigt
Övrigt

KALENDARIUM

Bokmässor, bokförsäljning, signering & föreläsningar.

Sommarens författare

Liselotte J Andersson

Liselotte J Andersson behöver knappast någon längre presentation. Sedan 1980-talet är hon en resande förkunnare och själavårdare. Hon leder retreater, sitter med i redaktionen för den ekumeniska tidskriften Pilgrim, är pastor i Equmeniakyrkan och skriver krönikor ibland annat Dagen. Men Liselotte är också en omtyckt författare.

Hennes senaste bok heter Inte långt borta – från någon enda av oss. Här möter läsaren 365 korta texter. En för varje dag under året.Det är andakter, reflektioner, dagboksanteckningar

och en daglig bibeltext som anknyter till författarens egna ord. Psaltaren citeras ofta, och precis som där ryms också här ett brett spektrum av känslor och liv. Från det ljusaste ljusa till det nattsvarta. Texterna är personligt skrivna, som ett slags sökande efter en samtalspartner, med tanken att det djupt personliga ofta är allmänmänskligt. Förhoppningen är att läsaren ska finna en spegel i det skrivna och en möjlighet att låta både tystnad och ord gå från yta till djup, men ärendet är större än så: en inbjudan att dela livets viktigaste upptäckt: Gud är Inte långt borta – från någon enda av oss.

NYHETER

Aktuellt från Artos & Norma.