KATEGORIER

Välj bland våra olika bokkategorier
Nya böcker
Nya böcker
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Den katolska traditionen
Den katolska traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den tidiga kyrkan
Den tidiga kyrkan
Det inre livet och mystiken
Det inre livet och mystiken
Församlings­material
För­samlings­material
Norma bokförlag
Norma bokförlag
Artos academic
Artos academic
Biografier
Biografier
Skönlitteratur
Skön­litteratur
Övrigt
Övrigt

KALENDARIUM

Bokmässor, bokförsäljning, signering & föreläsningar.

Månadens författare

Torsten Kälvemark

Redan för 30 år sedan började Torsten som bollplank och inspiratör till Artos bokförlag, och han blev sedermera också författare med fem titlar. Den tillgivna vänskap som utvecklades under åren var en extra bonus. När det gällde förlagets utgivning av ortodox teologi eller ryska filosofer var Torsten oumbärlig som lektör och allmän rådgivare.

År 2002 utkom Torstens första bok. Det var en essäbok, Låset av ull, utsikter över andliga landskap, som blev hyfsat uppmärksammad i dagspress och några tidskrifter, och tilldelades Statligt kulturrådsstöd, som ju måste ses som en kvalitetsstämpel. Sedan skrev Torsten två uppmärksammade böcker om den estniske tonsättaren Arvo Pärt, om musiken vid tystnadens gräns 2003 och Aldrig förstummas, Arvo Pärt och musikens källor 2015. 2012 skrev han också en självbiografisk essä Vägen mellan öst och väst, minnen gränser samband. Alla böcker mötte aktning och erkännande. Nu i dec 2018 kom så Torstens sista bok, Katedralen som sprängdes, om den ryska kyrkans martyrium 1918–1938. Den har också tilldelats Statens kulturrådsstöd och har redan fått några positiva recensioner.

För förlaget är förlusten av Torsten kännbar. Vi skulle just i dessa dagar initiera ett större bokprojekt där Torsten skulle vara en omistlig medarbetare. Nu blev det inte så utan Torsten avled den 1 feb 2019 efter en kort tids sjukdom.

NYHETER

Aktuellt från Artos & Norma.