Magnus Åkerlund
Förlagschef
magnus@artos.se
+46 (0) 70 310 72 73

Frida Åkerlund
Marknad & Kommunikation
frida@artos.se
+46 (0) 76 779 35 03

Per Åkerlund
Senior rådgivare
per@artos.se
+46 (0) 70 779 10 70

Adressuppgifter och bokbeställning

Huvudkontor:
Artos & Norma Bokförlag AB
Stationsgatan 22
S-931 29 Skellefteå
info@artos.se
Tel +46 (0) 76 779 35 03