Hej bokskrivare!

Har du skrivit ett manus eller håller du på att skriva en avhandling? Välkommen att höra av dig! Om du tror att ditt material kan vara något för oss – du har ju sett på vår hemsida vad vi ger ut – hör först av dig till oss per telefon eller på e-post. Men, skicka inte in material till förlaget utan att först kontakta oss. Vi får ibland flera manus per dag, vilket gör det omöjligt för oss att returnera samtliga texter. Vi ansvarar alltså inte för obeställt material.

Välkommen att kontakta oss på info@artos.se eller tel. +46 (0) 76 779 35 03