Visar 1–30 av 71 resultat

Show sidebar

Svenskt Patristiskt Bibliotek, band VIII – Teologi efter Nicaea

Augustinus. Vägen och Målet

Psaltaren enligt Septuaginta

Hexaemeron: nio homilier om skapelseberättelsen

Jesus och Toran. Kristen läser Moseböckerna

Konstantins liv

Kristen tro och hednisk bildning. Basileios tal Till de unga och dess bakgrund

Lex orandi – lex credendi

En är er läromästare

Epitaphium över den heliga Paula

Den tidiga Jesusrörelsen – En introduktion

Brev från Herrens bröder

Svenskt Patristiskt Bibliotek, band VII, Mariologi

Om äktenskapet, Vem är den rike mannen som blir frälst? och Maning till ståndaktighet eller Till de nydöpta

Österns kyrka – Den assyriska kyrkans historia och fromhet

Enchiridion – Liten handbok Om tro, hopp och kärlek

Filokalia – Alla tre volymer

Filokalia III

Theofanes krönika

Svenskt patristiskt bibliotek band VI, Teologi före Nicea

Kyrkligt dokumentarium

Om den heliga Anden

Paradoxernas Gud – verk i urval

Tre tal mot arianerna

Korset och kapitälet – De fornkristna kyrkorna och monumentaliteten

Mellan tid och evighet – Eskatologiska perspektiv i den tidiga kyrkan

Ad fontes – Festskrift till Olof Andrén på 100-årsdagen

Mot heresierna

En rysk pilgrims berättelse

Jesus och Muhammed – Den sannare gudsbilden