Integritetspolicy för Artos & Norma bokförlag

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig för medlemsbrev på vår hemsida, samt gör en beställning. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer samt annan information som matas in.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:
Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
Förbättra vår hemsida
Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
Hantera ärenden som skickats in
Kontakta dig via e-post

3. Tjänst

Det är endast vi på Artos & Norma bokförlag som använder tjänsten och är de som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen.

4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

5. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. bedömning eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

6. Cookies

Vi använder inte oss av cookies.

7. Borttag av konto

Vi använder den e-postadress du förser oss med när du skapar ett konto, för att skicka information, enstaka nyhetsbrev, relaterad tjänsteinformation etc. Om du inte längre vill nyttja tjänsten och önskar tas bort som användare, skicka ett meddelande här.

8. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Vid frågor kontakta förlaget.