Artos är det grekiska ordet för bröd. Förlaget startades 1978 av Per Åkerlund som då var församlingspräst i Storuman, Lappland. Artos bokförlag ger ut böcker inom ämnet teologi och spiritualitet med angränsande ämnesområden. Utgivningen omfattar ca 50 titlar per år. Förlaget har också som målsättning att i rimlig mån hålla hela utgivningen tillgänglig. I vår backlist finns fortfarande de flesta böcker som utkommit sedan starten 1978.

1996 köpte Artos Norma bokförlag som hade en utgivning inriktad mot musik, essäer, idéhistoria, samhällsdebatt, reseguider m.m. Med åren blev utgivningen allt mer akademiskt orienterad. Sedan några år är de båda förlagen ett företag, Artos & Norma bokförlag AB som alltså ger ut litteratur under två förlagsnamn, med var sin utgivningsprofil. Generellt kan man säga att Artos ger ut konfessionell kristen litteratur och Norma allmän facklitteratur.
En utförligare historisk berättelse om förlaget hittar du HÄR.

För att ge en överblick över utgivningen presenterar vi förlagets böcker under följande rubriker:

Svenska kyrkan och de protestantiska kyrkorna | Den katolska traditionen | Den ortodoxa traditionen

Den tidiga kyrkanDet inre livet och mystiken | Församlingsmaterial | Norma bokförlag

Artos academic | Biografier | Skönlitteratur | Övrigt