POPULÄRA TITLAR

Välj bland våra populäraste titlar

Svenska kyrkan som minoritetskyrka

155 kr

Det heliga äktenskapet

250 kr

Liturgi i Svenska kyrkan

235 kr

Kristus outgrundlighet och jungfrufödelse

132 kr

Laggahärad

250 kr

Människa och kristen. En bok om Irenaeus

198 kr

Vägskäl – skäl att välja Vägen

155 kr

Jesu mor Maria – från begynnelsen till nutida uppenbarelser

185 kr

Moderna ortodoxa tänkare

275 kr

Herrnhutismen i Västsverige

198 kr

Etty Hillesum

172 kr

Psalmernas värld – Tre studier i 1695 års psalmbok

210 kr

Att urskilja Guds vilja

172 kr

Biblia

290 kr

Växjö stifts herdaminne – Pastorat och präster cirka 1915–2001

290 kr

Vad är det? Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling i modern språkdräkt

172 kr

Kan barmhärtigheten institutionaliseras?

198 kr

Ett nytt namn

210 kr

Kyrkomöte och partipolitik

225 kr

Tankar om Gud, kristen tro och livets mening

225 kr

Tidens tecken – Framtiden i samtiden

155 kr

St Ansgars kyrka i Uppsala

250 kr

Bakom bilderna – Biskopsporträtt i Strängnäs

210 kr

Den helige Isak av Nineves

155 kr

KATEGORIER

Välj bland våra olika bokkategorier
Nya böcker
Nya böcker
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Den katolska traditionen
Den katolska traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den tidiga kyrkan
Den tidiga kyrkan
Det inre livet och mystiken
Det inre livet och mystiken
Församlings­material
För­samlings­material
Norma bokförlag
Norma bokförlag
Artos academic
Artos academic
Biografier
Biografier
Skönlitteratur
Skön­litteratur
Övrigt
Övrigt

KALENDARIUM

Bokmässor, bokförsäljning, signering & föreläsningar.

Månadens författare

Andrew Louth

Andrew Louth är präst i den Ryska ortodoxa kyrkan samt professor emeritus i patristik och bysantinska studier vid universitetet i Durham, England. Han undervisar i kurser om den kristna kyrkans historia och teologi.

I december 2019 tilldelades han Sankt Ignatios orden vid ett symposium i Sigtuna. Motiveringen löd bland annat: ”Genom hans banbrytande arbete har dogmatik integrerats med spiritualitet, där tanke och liv blir till ett i den kristnes liv. Detta har tillhandahållit en hermeneutisk nyckel till en djupare förståelse av kyrkofäderna.”

På Artos & Norma bokförlag finns en av hans mest betydelsefulla böcker utgiven. I Moderna ortodoxa tänkare  ges en insiktsfull och skarpsinnig redogörelse för de senaste 250 årens stora ortodoxa tänkares liv, texter och intellektuella arv. Med början i 1800-talets Ryssland beskrivs och förklaras det varaktiga inflytande dessa teologer fått för vår samtid.

Andrew Louth anses vara en av vår tids viktigaste ortodoxa teologer.

NYHETER

Aktuellt från Artos & Norma.