Trons vittnen – Martyrernas kapell i Strängnäs domkyrka

258 kr

Artikelnr: 9789177772576 Kategorier: , , Författare: | Antal sidor: 132 Format: | Redaktör: | Förord: Johan Dalman
Beskrivning

Beskrivning

Ett återerövrat kapell. Så har Martyrernas kapell i Strängnäs domkyrka betecknats. Vid reformationen övertogs de gamla helgonkoren av de högre stånden som begravningsplatser. I Strängnäs domkyrka har ett av dem återfått sin gamla betydelse, en samlingsplats för bön och meditation.
I kapellet nämns fyrtio kvinnor och män från olika världsdelar som under 1900-talet fått ge sina liv i trohet mot Kristus. Deras namn finns på de bronsplattor som omger det centrala krucifixet. Kortfattat presenteras deras livsöden, många med bild och med citat av vad de sagt.
Under medeltiden samlades människor till rosenkransen vid Mariaaltarskåpet som då stod i kapellet. Nu har det åter blivit en plats för möte med den Oändlige. Ett återerövrat kapell.

Författare: Jonas Jonsson
Med bidrag av: Anders Arborelius, Gunnar Carleson, Klas Hansson, Torvald Johansson