Att öva sig – Med Ignatius av Loyola

225 kr

Artikelnr: 9789177772613 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 151 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Att öva sig är en livslång uppgift för alla dem som tror och hoppas på att förändring till det bättre är möjligt. Många ting i livet kan vi bara uppnå genom övning: ett språk, ett visst beteende, en dygd, pianospel, hantering av en dator, en vetenskaplig disciplin eller idrott. Beroende på vår ålder skiftar övningarnas innehåll och karaktär, men faktum kvarstår att vi kan öva oss ända till slutet, tills den sista övningen kvarstår: att acceptera den oundvikliga döden. Det som gäller livet över lag gäller också för det andliga livet. Att öva sig betyder här att genom konkreta handlingar allt djupare växa in i förståelsen av och gemenskapen med den treenige Guden, och att leva ett liv som står i samklang med tron på Jesus Kristus. Ignatius av Loyola (d. 1556), jesuitordens grundare, skrev en bok som har den enkla titeln Andliga övningar. Dessa övningar är en sorts systematisering av de andliga erfarenheter han framför allt gjorde under en tid av omvändelse. Den här boken följer Andliga övningars inre dynamik och försöker förmedla den på ett jordnära sätt, med hjälp av Bibeln och kyrkans andliga och teologiska tradition.