Öppna ditt hjärta i bön och bot – Beredelseord för kyrkoåret

258 kr

Artikelnr: 9789177772637 Kategorier: , , Förlag: | Antal sidor: 252 Format: | Redaktör: ||
Beskrivning

Beskrivning

Beredelsen att börja gudstjänsten med att be om och få ta emot Guds förlåtelse har en viktig plats i Svenska kyrkans gudstjänstliv och själavård. Den här boken innehåller 222 nyskrivna beredelseord för hela kyrkoåret. De har författats av präster och biskopar i olika ålder som är eller har varit verksamma i Svenska kyrkan. De är utformade så att de kan användas direkt i gudstjänsten med tillägg av orden låt oss be och bekänna . Texterna är också skrivna för att kunna användas av enskilda människor i den egna andakten eller inspirera till en kortare betraktelse i veckomässan.