Tillbaka

En Gud för de levande – En introduktion till kristen eskatologi

225 kr

Artikelnr: 9789177772330 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 158 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Är döden ögonblicket där Gud slutgiltigt utkräver ansvar av människan? Eller är döden framför allt ett befriande möte med Guds förlåtande kärlek? Vad som händer efter döden har intresserat och oroat människor under alla tider. Eskatologin läran om de yttersta tingen såsom skärselden, domen, himlen, helvetet – är en central del av den kristna traditionen. Eskatologin vill kasta ljus över dödsrikets mörker.
De föreställningar som förknippas med himmel eller helvete, yttersta domen eller Jesu återkomst upplevs ofta som föråldrade och skrämmande, från en svunnen tid med en hotfull gudsbild. Men de yttersta tingen försöker ge svar på frågor som är lika aktuella i dag som de alltid har varit. Har historien ett mål? Är Gud rättvis? Vad händer med mig efter döden?
Denna bok ger en lättläst introduktion till eskatologin. Den kan användas som kursbok eller för egen läsning. Eskatologin i denna bok presenteras ur ett unikt perspektiv och argumenterar för att de yttersta tingen inte lägger fram fakta om framtiden utan formulerar ett hopp som bygger på mänskliga erfarenheter. ”Vad får vi hoppas?” är därför eskatologins enda fråga. Baserad på en analys av relevanta bibeltexter och i samtal med den kristna traditionen besvaras här denna fråga.

Philip Geister S.J. är jesuitpater och rektor på Newmaninstitutet, där han bland annat undervisar i ämnet eskatologi.