Tempelherreorden

225 kr

Artikelnr: 9789177772545 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 178 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Få historiska företeelser har varit så omgärdade av spekulation och myter som tempelriddarna och den Orden de verkade inom. I den här boken ges en kortfattad historik över Tempelherreordens historia utifrån den senaste forskningen. Författaren går igenom de olika korstågen och visar också hur ett modernt historiebruk inte alltid ger en korrekt bild av historiska skeenden.
Boken avslutas med tre omfattande bilagor på engelska som innehåller källtexter med stor betydelse för Tempelherreordens historia.

Kjell O. Lejon är professor, studierektor och avdelningschef vid Linköpings universitet. Han är religionsvetare med inriktning mot historisk teologi, har varit gästprofessor under flera år i USA och föreläst i tolv länder. Lejon har tidigare utgivit flera böcker på Artos och Norma, senast Från Truman till Trump. Om religionens roll i Vita huset (2020)