En salig blandning

258 kr

Artikelnr: 9789177772668 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 264 Format: | Redaktör: || Övrigt:

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2022

Beskrivning

Beskrivning

Tidigt i rörelsen kring kyrklig förnyelse blev kyrkodagar en viktig arbetsform. Dessa dagar karakteriseras av bön och arbete, av liturgi, studier och samtal. Successivt kom också material från kyrkodagar och konferenser att tryckas för vidare spridning.
Innehållet i denna årsbok härrör huvudsakligen från dels arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses (aKF) kyrkodag 2022, dels en gemensam konferens mellan Kyrklig samling och aKF, som avhölls i Wien i april 2023.
Innehållet är inte sammanställt för att läsas i en följd på ett givet tema. Texterna utgör närmast en salig blandning, men de ger samtidigt var för sig och tillsammans bidrag både till att förstå den tid som är vår liksom kyrkans situation, hennes utmaningar och uppdrag, liksom de bidrar till kritiska perspektiv – vilket i grunden är början till all verklig förnyelse – och de ger bidrag till teologisk reflektion och ett pastoralt arbete. Det har alltid varit en huvudsak för aKF.
Boken utges tillsammans med Kyrklig samling.

Författare: Johanna Andersson, Bo Brander, Bengt Elias, Björn Fyrlund, Jesper Glans, Markus Hagberg, Anders Jarlert, Kjell O. Lejon, Berth Löndahl, Folke T. Olofsson, Anders Reinholdsson, Dag Sandahl, Carl Sjögren, Martin Tunström, Karl-Erik Tysk, Karl-Henrik Wallerstein, Susanne Wigorts Yngvesson