1920px GunnarWeman1901
Nyhet

Gunnar Weman 1932–2024

Vår författare och mångårige vän ärkebiskop emeritus Gunnar Weman är avliden. Under många år var han en av våra mest trogna författare, medarbetare och bollplank.

På förlaget gav han bland annat ut sin doktorsavhandling Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum,  Jerk Alton – nutida kyrkorumsarkitekt och boken om hans far Henry Weman – Domkyrkoorganist och körledare i kyrkomusikaliskt spänningsfält. Tillsammans med professor emeritus Sven-Erik Brodd gav han ut Kyrka i olika meninga, Liturgi i Svenska kyrkan, Prästgårdsteologi och i början av förra året Bikten: sakrament och praktik. Till det ska bidrag i antologier om Anne-Marie Thunberg och John Cullberg läggas.

I tacksamhet, evig åminnelse