Augustinus. Vägen och Målet

304 kr

Artikelnr: 9789177772385 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Augustinus är Västerlandets mest betydande teolog någonsin. Vill man förstå den kristna tankens väg genom århundradena måste man stanna länge hos Augustinus. Han är inte bara teolog, han är också Roms främste filosof. De mest grundläggande frågorna har han omsorgsfullt tänkt igenom: Vad är lycka? Vad är kunskap? Vad är livets mål och mening? Vad är gott och vad är ont? Kan man över huvud taget veta någonting eller är allt bara olika perspektiv?
Den här boken sammanfattar Christian Braws Augustinusforskning under fyrtio år. Det rör sig om ett antal självständiga undersökningar kring olika temata hos Augustinus och i augustinismen. De flesta har presenterats som föreläsningar och som bidrag till vetenskapliga seminarier i Europa och Nya världen. Det innebär att boken innehåller återkommande tematik i olika sammanhang.
Christian Braw är präst i Svenska Kyrkan. Han disputerade hos Bengt Hägglund i Lund 1985 på en avhandling om mystikens arv hos Johann Arndt, pietismens förfader. I senare verk har han behandlat Aristoteles betydelse för den kristna tanken, reformationens spiritualitet samt högkyrkligheten. I den samtida idéhistorien har han behandlat Georg Henrik von Wright och Václav Havel. Som akademisk lärare har Christian Braw arbetat framför allt i Finland och Estland. Sedan 1993 är han docent vid Åbo Akademi.