Han från Fadern gången var och till Fadern han uppfar

258 kr

Artikelnr: 9789177772347 Kategorier: , , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 160 Format: | Övrigt:

Rikt illustrerad med bilder i färg

Beskrivning

Beskrivning

Med Kristi himmelsfärd fullbordas och avslutas det kretslopp som påbörjas med inkarnationen. I inkarnationen har Gud uppenbarat sig i världen genom Jesus Kristus. Fastän född såsom människa kunde Jesus med gudomlig kraft utföra underverk bortom mänsklig förmåga. Genom sin uppståndelse och sin himmelsfärd slutförde han sitt jordiska uppdrag, bekräftade sin härkomst från Gud och återförenades med Fadern.
Förhoppningen med den här boken är att bilder kan bidra till att konkretisera himmelsfärden och göra den mera gripbar. Himmelsfärden har genom tiderna gestaltats på många olika sätt i konsten. Kanske kan några av de skilda synsätten bredda våra tankegångar, väcka nya insikter och öppna perspektiv som leder djupare in i den kristna symboliken och mystiken?
I boken uppmärksammas även den viktiga tid som förflöt mellan Kristi uppståndelse och hans himmelsfärd. Möt honom där! Konstnärer och diktare har särskilt inspirerats av denna tid. Mötena mellan den uppståndne Kristus och hans lärjungar berör ofta starkt. Kristus framstår både närmare, mer blottställd och mer undflyende än förut, han rör sig under dessa dagar obehindrad av avstånd och reglade dörrar, han är på samma gång både kroppslig och överjordisk. Den inkarnerade är på väg åter till Fadern.