Tillbaka

Kejsar Konstantin och konciliet i Nicaea. Ett krönikespel

274 kr

Artikelnr: 9789177772606 Kategorier: , , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 277 Format: | Översättare: |
Beskrivning

Beskrivning

Att deckardrottningen och lekmannateologen Dorothy L. Sayers fascinerades av 300-talets historia har gått många förbi. Men i hennes krönikespel om kejsar Konstantin och konciliet i Nicaea får vi möta både kejsaren och några av dåtidens främsta teologer. Tidigare hade kyrkan varit en utrotningshotad minoritet. Tack vare Konstantin kom allt att förändras – kyrkan blev nu en gynnad storhet.
Krönikespelets Konstantin är inledningsvis en karriärlysten överklassyngling. Han utnämns till caesar och augustus – hederstitlar av kejserlig karaktär – och vi får följa honom genom fältslag som utmynnar i att han blir ensam härskare över Romarriket. År 325 inbjuder han rikets biskopar till konciliet i Nicaea där han agerar mötesordförande. Hans familjeliv är turbulent och han låter bland annat avrätta både sonen Crispus och hustrun Fausta. På dödsbädden tar han till slut emot dopet.
Krönikespelet är översatt av Margareta Murray-Nymen och kompletteras i den här utgåvan med texter av experter på 300-talets andliga liv: Sten Hidal ger en överblick över Konstantin och tiden och Gösta Hallonsten hjälper oss att bättre förstå ”den arianska striden”. I ett inledande kapitel skriver kardinal Anders Arborelius om ”det mycket spännande konciliet” där man eftersträvade Sanningen med stort S, alltså i sista hand ett närmande till Gud själv.
Sentida läsare kan både glädja sig åt en underhållande text och få en inblick i den tro som bekändes i Nicaea – en tro som alltjämt har följdverkningar 1700 år senare.