Konstantins liv

274 kr

Artikelnr: 9789177772316 Kategorier: , , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 264 Format: | Översättare: |
Beskrivning

Beskrivning

Kejsar Konstantin den store (272–337) är en omstridd gestalt. Å ena sidan kan ingen förneka hans enorma inflytande över kristendomens utveckling, å andra sidan är det omtvistat hur hans arv ska värderas. För den samtida biskopen Eusebios av Caesarea (ca 260–339) var det uppenbart att Konstantins styre var en gudagåva. I den här boken får vi för första gången möta hans klassiska verk Konstantins liv i svensk språkdräkt. Det är inte en vanlig levnadsteckning utan snarare en hyllningstext till Konstantin och hans bedrifter. Här får vi också ta del av viktiga kyrkostrider om exempelvis när påsken bör firas, och den arianska striden. Till denna hyllningstext har Eusebios dessutom fogat en del brev från Konstantin jämte ett skrivet anförande av Konstantin själv som reflekterar över den kristna tron. Därutöver har två tal av Eusebios, riktade till Konstantin, inkluderats i denna översättning. Det rör sig om ett tal som hållits i samband med Konstantins trettioårsjubileum på tronen samt ett tal som hållits i samband med invigningen av den heliga gravens kyrka i Jerusalem. Sammantaget ger dessa texter en god bild av både Konstantins förhållande till kyrkan, och kyrkans självbild över lag i detta tidevarv.