POPULÄRA TITLAR

Välj bland våra populäraste titlar

Laggahärad

250 kr

Människa och kristen. En bok om Irenaeus

198 kr

Vägskäl – skäl att välja Vägen

155 kr

Jesu mor Maria – från begynnelsen till nutida uppenbarelser

185 kr

Moderna ortodoxa tänkare

275 kr

Herrnhutismen i Västsverige

198 kr

Etty Hillesum

172 kr

Psalmernas värld – Tre studier i 1695 års psalmbok

210 kr

Att urskilja Guds vilja

172 kr

Biblia

290 kr

Växjö stifts herdaminne – Pastorat och präster cirka 1915–2001

290 kr

Vad är det? Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling i modern språkdräkt

172 kr

Kan barmhärtigheten institutionaliseras?

198 kr

Ett nytt namn

210 kr

Kyrkomöte och partipolitik

225 kr

Staffan Stalledräng – En gåtfull gestalt i nordiskt julfirande

225 kr

Julkrubbans historia

225 kr

Julhymn

109 kr

Tankar om Gud, kristen tro och livets mening

225 kr

Tidens tecken – Framtiden i samtiden

155 kr

St Ansgars kyrka i Uppsala

250 kr

Bakom bilderna – Biskopsporträtt i Strängnäs

210 kr

Den helige Isak av Nineves

155 kr

Gudstjänstens mening

210 kr

KATEGORIER

Välj bland våra olika bokkategorier
Nya böcker
Nya böcker
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Den katolska traditionen
Den katolska traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den tidiga kyrkan
Den tidiga kyrkan
Det inre livet och mystiken
Det inre livet och mystiken
Församlings­material
För­samlings­material
Norma bokförlag
Norma bokförlag
Artos academic
Artos academic
Biografier
Biografier
Skönlitteratur
Skön­litteratur
Övrigt
Övrigt

KALENDARIUM

Bokmässor, bokförsäljning, signering & föreläsningar.

Månadens författare

Syster Siluana Tengberg

Syster Siluna Tengberg är sedan 2002 benediktinnunna i klostret Mariavall på Österlen i Skåne. Hennes första bok hos oss gavs ut under våren 2019 och heter Ledstjärnor – förebilder i kristet liv. Där låter hon läsaren möta några av hennes personliga förebilder. De är alla mycket olika varandra men de förenas i att de är förebilder i tron.

Syster Siluana är också Mariavalls ikonmålare. Som sådan har hon bland annat fått möjligheten att lära känna jungfru Maria ur ett mer estetiskt perspektiv som kompletterar teologin och mystiken. Den erfarenheten har resulterat i hennes nya bok Jesu mor Maria – från begynnelsen till nutida uppenbarelser (utkommer 3 dec). Från förutsägelserna i Edens lustgård, genom evangelierna till dags datum får vi i en historisk resa i ord och bild följa Marias liv. Vi får läsa om hur Jesu mor Marias biologiska moderskap genomgår en process där slutresultatet är ett andligt moderskap som omfattar hela den nyfödda mänskligheten. Oavsett trostillhörighet känner hon oss alla vid namn. Boken är rikligt illustrerad av Syster Siluanas ikoner.

NYHETER

Aktuellt från Artos & Norma.