POPULÄRA TITLAR

Välj bland våra populäraste titlar

Kyrkan lovsjunger – En bok om gudstjänstens och musikens teologi

125 kr

Mina bibliska storasystrar

185 kr

Ökenfädernas tänkespråk

149 kr

Kyrka i nytt landskap

235 kr

Ledstjärnor – Förebilder i kristet liv

210 kr

En bra plats att vara på

210 kr

Efterföljelsens glädje – Om att hitta sin plats i Guds drama

210 kr

Den helige Isak av Nineves

155 kr

Kyrkomöte och partipolitik

225 kr

Råd för det andliga livet

125 kr

Jesus, min Herre och min Gud – Undervisning i kristen tro

225 kr

Den sunda läran har sin källa i liturgin

155 kr

Pilgrimens tidegärd

84 kr

Med god ordning och efter Guds vilja

264 kr

Om den andliga vänskapen

125 kr

Ignatiansk Spiritualitet

132 kr

Fader Vår

155 kr

Återblick på dagen – ett sätt att upptäcka Guds närvaro

118 kr

Det rena hjärtat – om själens djärvhet i kampen för det rena hjärtat

117 kr

Att ge andlig vägledning

216 kr

Vardagshelgon

235 kr

Innan murarna föll – Svenska kyrkan under kalla kriget

290 kr

Kan barmhärtigheten institutionaliseras?

198 kr

Delaktighetens kris – Gudstjänstens pedagogiska utmaning

210 kr

KATEGORIER

Välj bland våra olika bokkategorier
Nya böcker
Nya böcker
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Den katolska traditionen
Den katolska traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den tidiga kyrkan
Den tidiga kyrkan
Det inre livet och mystiken
Det inre livet och mystiken
Församlings­material
För­samlings­material
Norma bokförlag
Norma bokförlag
Artos academic
Artos academic
Biografier
Biografier
Skönlitteratur
Skön­litteratur
Övrigt
Övrigt

KALENDARIUM

Bokmässor, bokförsäljning, signering & föreläsningar.

Månadens författare

Syster Siluana Tengberg

Syster Siluna Tengberg är sedan 2002 benediktinnunna i klostret Mariavall på Österlen i Skåne. Hennes första bok hos oss gavs ut under våren 2019 och heter Ledstjärnor – förebilder i kristet liv. Där låter hon läsaren möta några av hennes personliga förebilder. De är alla mycket olika varandra men de förenas i att de är förebilder i tron.

Syster Siluana är också Mariavalls ikonmålare. Som sådan har hon bland annat fått möjligheten att lära känna jungfru Maria ur ett mer estetiskt perspektiv som kompletterar teologin och mystiken. Den erfarenheten har resulterat i hennes nya bok Jesu mor Maria – från begynnelsen till nutida uppenbarelser (utkommer 3 dec). Från förutsägelserna i Edens lustgård, genom evangelierna till dags datum får vi i en historisk resa i ord och bild följa Marias liv. Vi får läsa om hur Jesu mor Marias biologiska moderskap genomgår en process där slutresultatet är ett andligt moderskap som omfattar hela den nyfödda mänskligheten. Oavsett trostillhörighet känner hon oss alla vid namn. Boken är rikligt illustrerad av Syster Siluanas ikoner.

NYHETER

Aktuellt från Artos & Norma.