Visar 1–30 av 71 resultat

Show sidebar

Kristen tro och hednisk bildning. Basileios tal Till de unga och dess bakgrund

En är er läromästare

Epitaphium över den heliga Paula

Den tidiga Jesusrörelsen – En introduktion

Brev från Herrens bröder

Svenskt Patristiskt Bibliotek, band VII, Mariologi

Om äktenskapet, Vem är den rike mannen som blir frälst? & Maning till ståndaktighet eller Till de nydöpta

Österns kyrka – Den assyriska kyrkans historia och fromhet

Enchiridion – Liten handbok Om tro, hopp och kärlek

Filokalia – Alla tre volymer

Filokalia III

Theofanes krönika

Svenskt patristiskt bibliotek band VI, Teologi före Nicea

Om den heliga Anden

Paradoxernas Gud – verk i urval

Tre tal mot arianerna

Korset och kapitälet – De fornkristna kyrkorna och monumentaliteten

Mellan tid och evighet – Eskatologiska perspektiv i den tidiga kyrkan

Evangeliets ljus – kyrkofädernas kommentarer till evangelietexterna

Evangeliets kraft – kyrkofädernas kommentarer till episteltexterna

EVANGELIETS GRYNING – kyrkofädernas skrifttolkning : utläggningar av de gammaltestamentliga läsningarna i 2002 års Evangeliebok

Ad fontes – Festskrift till Olof Andrén på 100-årsdagen

Mot heresierna

En rysk pilgrims berättelse

Jesus och Muhammed – Den sannare gudsbilden

Den ortodoxa tron

Apologierna och martyriet

Legenden om Barlaam och Joasaf

Hymnerna om tron

Biskop Sarapion av Thmuis böner