Kyrkligt dokumentarium

Artikelnr: 9789177772477 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 480 Format: | Övrigt:

Köp e-boken på adlibris.se

Beskrivning

Beskrivning

Dokument och urkunder är hörnstenar i kyrkohistoriens byggnadsverk. De kan vara faktadokument, som ger information om ett historiskt skeende, lärodokument, som beskriver teologiska tolkningar och ställningstaganden, eller trosdokument, som formulerar en trosståndpunkt. Skarpa gränser mellan dem kan vara svåra att dra. Dokumenten kan tolkas på olika sätt men står kvar som vittnesbörd om det som hände en gång, hur det gick till, vad människor sade, tänkte, planerade, hur de tolkade och försökte förklara skeendet och hur det till sist blev.

Den samling av olika dokument och urkunder från det första till det tjugonde århundradet, som här presenteras, innehåller alla dessa typer av dokument från olika epoker av den kristna kyrkans historia.

Docent Carl Henrik Martling har sammanställt documentariet och i förekommande fall översatt dokumenten samt genom inledningar och kommentarer satt in dem i deras historiska sammanhang.