Svenskt patristiskt bibliotek band VI, Teologi före Nicea

269 kr

Artikelnr: 9789177771241 Kategori: Förlag: | Utgivningsdatum: 2020-05-12 Antal sidor: 212 Format: | Redaktör: | Övrigt:

Översättare: Stephan Borgehammar, Erik Claesson, Gösta Hallonsten, Sten Hidal, Paul Linjamaa, Anders Piltz, Katarina Pålsson

Beskrivning

Beskrivning

Kyrkofäderna har i kyrklig tradition en priviligierad ställning. Det var ju de som grundlade den kyrkliga traditionen, formulerade trosbekännelser och dogmer, kommenterade Skriften, gav vägledning i det kristna livet, samt skrev de grundläggande teologiska verken. I Svenskt Patristiskt Bibliotek volym VI får vi följa hur den teologiska reflexionen och argumentationen växte fram och formades från de första två århundradena av den efterapostoliska tiden – det vill säga innan kyrkomötet i Nicea år 325. Urvalet i denna volym är representativt såtillvida att de viktigaste för-nicenska teologerna är med.