Visar 31–60 av 61 resultat

Show sidebar

Ökenfäderna

Om Bönen

Eros och Agape. Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan

Källor – den kristna spiritualitetens ursprung

Asketernas väg

Katekeser

Bevis för den apostoliska förkunnelsen

Kyrkohistoria

Det trovärdiga vittnet – en bok om Nya testamentet

Svenskt Patristiskt bibliotek, band V, Munkar & Asketer

Tre försvarstal mot dem som förkastar de heliga bilderna

Skriftens fara

De apostoliska fäderna

Resebrev – från det heliga landet

Antonios liv

Det vidgade hjärtat

Den gudomliga ekonomin – fornkyrkliga perspektiv

Om sakramenten & Om mysterierna

Tretton brev

Mot hedningarna och Om inkarnationen

Hymnerna om paradiset

Bekännelser

Svenskt Patristiskt Bibliotek, band IV, Bibel och predikan

Fem teologiska tal

Svenskt Patristiskt Bibliotek, band III, Ur kyrkofädernas brev

Makarios andliga homilier

Svenskt Patristiskt bibliotek, band II, Martyrer och helgon

Svenskt Patristiskt bibliotek, band I, Gudstjänst & kyrkoliv

Hjärtats ro – om själens långa men hoppfulla väg till vila

Ökenfädernas tänkespråk