Mellan tid och evighet – Eskatologiska perspektiv i den tidiga kyrkan

189 kr

Artikelnr: 9789175808246 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 152 Format: | Redaktör: ||| Övrigt:

Nr. 9 i serien Patristica Nordica

Beskrivning

Beskrivning

I de tidigaste kristna texterna är förväntningar och föreställningar inför de yttersta tiderna inte bara ett i mängden av teman. Eskatologin står snarare i centrum. Vi finner dock inte en enhetlighet och allmänt accepterad eskatologi under dessa första århundraden, utan en mångfald av eskatologier. Komplexiteten kännetecknar också artiklarna i denna bok, som berör tidigkristen eskatologi i relation till en rad centrala tidigkristna texter och författare: Irenaeus av Lyon, Andra Baruk, Nag Hammadi-skrifterna, Theodoretos av Kyrros och Maximos bekännaren. Alla artiklarna är skrivna av ledande nordiska forskare.

Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 18–20 augusti 2014.