Den tidiga Jesusrörelsen – En introduktion

244 kr

Artikelnr: 9789177772095 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 181 Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Denna introduktion till den tidiga Jesusrörelsen lämpar sig väl för teologistudenter, präster, pastorer, journalister, kulturarbetare och den intresserade allmänheten. Här presenteras framväxten av det fenomen som började som en obetydlig inom-judisk förnyelserörelse, men som senare utvecklades till den världsreligion som kanske mer än något annat har präglat den västerländska civilisationen.
Boken är unik i det att den inte i första hand presenterar de nytestamentliga texterna, utan en religiös rörelse – den judiska Jesusrörelsen – så som den presenteras i texterna. Fokus ligger således på berättelserna och det historiska skeendet. I samband med denna historiska presentation introduceras också några vetenskapliga problem: Hur kan man veta något om den historiske Jesus? Lämnade Paulus verkligen judendomen? Vilka är källorna till Nya testamentets texter? Vad betyder det att Jesus skärper lagens bud? Dessa frågor behandlas med utgångspunkt i de senaste forskningsrönen.
Läsaren får sammantaget en initierad introduktion till den grekisk-romerska världen och andra templets judendom, samt en inblick i den tidiga Jesusrörelsens historia – från Jesus, aposteln Paulus och perioden därefter fram till början av det andra århundradet.