Jesus och Muhammed – Den sannare gudsbilden

225 kr

Artikelnr: 9789175807317 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 176 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Islam och kristendom är de största religionerna i världen. De omfattar nära hälften av jordens befolkning; kulturellt och politiskt påverkar de alla. Därför blir det ingen fred i världen med mindre än att kristna och muslimer håller fred med var­ andra.

Behovet av en verklig dialog mellan kristna och muslimer är stort, och det brådskar. Dialog är samspråk och man måste veta vem själv man är och vad man tror på. Man behöver också kunna ta emot varandra i respekt. Men ingen vänskap kan uppstå mellan den rike och den fattige, den mäktige och den svage. Det krävs en mötesplats – en trygg ort, ett fredat rum, där man känner att man är i jämnhöjd med varandra. Den här boken vill bidra till upprättandet av en sådan mötesplats.

I Jesus och Muhammed får vi för första gången på svenska ta del av texter från den världsvida dialogen som kristna och muslimska ledare har haft och alltmer har i dag. De introdu­ceras och kommenteras av Johannes Sandgren (f. 1963) som är Taizébroder och sedan mer än tjugofem år bor i Mymensingh, Bangladesh. Bröderna där har upprättat skolor för fattiga barn, organiserat stöd till handikappade och startat en organisation för fredsutbildning och konfliktlösning. Denna verksamhet drivs tillsammans med hinduer, muslimer och kristna.

Läs Innehållsförteckning och Förord här