Svenskt Patristiskt Bibliotek, band VII, Mariologi

269 kr

Artikelnr: 9789177771838 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 280 Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Svenskt Patristiskt Bibliotek speglar genom översättning av texter ur olika genrer hela bredden i den patristiska och fornkyrkliga traditionen. Denna volym VII innehåller mariologiska texter. Vi kan här följa hur tidiga kristna författare, i öster såväl som i väster, tänkte kring jungfru Maria och hennes roll i frälsningsverket. Urvalet representerar ett flertal litterära genrer och vill belysa såväl den dogmatiska som den liturgiska utvecklingen fram till tidig medeltid.
Redaktör för den här volymen är Tord Fornberg.