Visar 61–86 av 86 resultat

Show sidebar

Press, pietism och lokalkyrka

Latinska ord, citat och uttryck

Folkets kyrka – eller en kyrka för folket?

Själavård i det offentliga rummet

Ordet blev sång. Liturgisk sång i katolska kloster 2005–2007

Lokal kyrklig identitet

När tron blir sång

Konsten att upphöja det ringa. Om Torgny Lindgrens litterära metod

Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning

Äkta kristendom

»Herren är mitt ibland oss« – en analys av föreställningar om gudsnärvaro i Den svenska kyrkohandboken från 1986

Andelivets agitator, om J A Eklund

Kunskapens yttersta kant – Gud och det givna i K. E. Løgstrups Metafysik

Moder, syster eller sköka. Bilden av katolska kyrkan i kristen press år 1989

Omvägens estetik

Rivalitet, våld, revolt, Kain och Abel hos Willy Kyrklund, Bengt Anderberg, Lars Gyllensten

Den oönskade missionen

Ärkebiskopen är mördad!

Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna

Se människan! En studie av Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft

Att fånga världen i ord – litteratur och livsåskådning

Den dolde artisten

Mellan mission och dialog Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige

Hjalmar Gullberg och bysantinismen – "som paradoxer i tid och rum"

Såsom i en spegel. En studie i Göran Thunströms roman Juloratoriet.

Jesu uppståndelse som historiskt problem