Tillbaka

Psalm – Kön – Kyrka. Könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans kyrkomöte

234 kr

Artikelnr: 9789175805696 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 305Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Hur framställs kvinnor och män i Den svenska psalmboken? Vad har detta för betydelse? För den jämställdhet som både det sekulära samhället och Svenska kyrkan säger sig sträva efter, för den kyrkosyn som sjungs in i dem som deltar i en gudstjänst där psalmer ur den Svenska psalmboken sjungs? Att Gud ensidigt framställs som »han« har detta det ringaste att göra med jämställdhet mellan kvinnor och män, med kyrkosynen i Svenska kyrkan, med hur människan har tolkat, verbaliserat och organiserat sin verklighet? Hur påverkar psalmtexternas könsförståelse den öppenhet som sägs känneteckna Svenska kyrkan som »öppen folkkyrka«? Spelar det över huvud taget någon roll vad som sjungs i gudstjänsten i Svenska kyrkan? Sådana frågor behandlas ingående i denna avhandling. Ty här friläggs könsförståelsen i Den svenska psalmboken och visas att denna könsförståelse är både dikotom och värdediskriminerande till kvinnors nackdel. Här klargörs att psalmtexterna konsekvent medför språklig dissonans för kvinnor, det vill säga medför ett översättningsarbete som kvinnor tidigt måste lär sig och sedan, oftast omedvetet, måste utföra för att uppfatta sig vara inkluderade i texter där »han« konsekvent synliggörs men endast sällan »hon«. Här relateras psalmtexternas könsförståelse till det som uppfattas som centralt såväl i begreppet jämställdhet som till strävan efter jämställdhet. Här redogörs för hur Svenska kyrkans kyrkomöte såg på frågan om förhållandet mellan psalmtext, kyrkosyn och kön under dels den period som 1986 års psalmbok var i vardande, dels sedan jämställdhet förklarats vara ett angeläget mål för Svenska kyrkan. Här belyses vidare hur språket i kristen tro och tradition, exemplifierat med språket i psalmboken, hör samman med vad som har strukturerat hela det samhällsbygge i vilket gruppen män är överordnad gruppen kvinnor! Här förs slutligen ett resonemang kring och ges exempel på hur ett sådant språk kan formuleras som utgör jordmån för ett jämställt samhälle med en jämställd kyrka, ett samhälle utan dikotomi och värdediskriminering för vare sig kvinnor eller män.

Agneta Lejdhamre är teologie licentiat har varit verksam som församlingsrtpräst i Västerås under många år. Psalm – kön – kyrka. Könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans kyrkomöte är hennes doktorsavhandling i ämnet kyrkovetenskap vid Uppsala universitet.