Folkets kyrka – eller en kyrka för folket?

177 kr

Artikelnr: 9789175805276 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 144Format: | Redaktör: | Övrigt:

ISSN: 14 04-5737

Beskrivning

Beskrivning

Kyrkans förhållande till stat och överhet, liksom hennes förhållande till folket, har genom hela kyrkohistorien varit ödesfrågor för kyrkan. Svenska kyrkan är starkt präglad av att under lång tid ha varit statskyrka. Sverige var länge ett enhetssamhälle där stat, kyrka och folk utgjorde en enhet där det ibland kunde vara svårt att utskilja det ena från det andra. Efter parlamentarismens genombrott har Sverige blivit ett mycket politiserat land, vilket också gäller kyrkan. De som innehar den egentliga makten är – trots kyrkans skiljande från staten – riksdagens stora partier. I så motto har Svenska kyrkan blivit folkets kyrka, ägd av folket, och som sådan en spegelbild av de rådande folkopinionerna.

aKF:s årsbok 2010 problematiserar detta förhållande och pekar på hur kyrkan återigen bör och skulle kunna bli en kyrka för folket, en kyrka fast rotad i historia och tradition som kommer med ett glatt budskap som vill förändring.