Dop – Svenskt Gudstjänstliv

184 kr

Artikelnr: 9789175805689 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 215 Format: | Redaktör: | Övrigt:

ISSN 1101-7937
Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 86, 2011

Beskrivning

Beskrivning

Dopet debatteras. Behövs det? Vad betyder det? Hur ska det utformas? Vad händer med dopundervisningen? I denna bok dryftas frågor av betydelse för den aktuella diskussionen. Ragnar Holte behandlar debatten om arvsynden och föreslår en originell lösning. Kristina Torin beskriver ett glapp mellan vad Svenska kyrkan officiellt lär om dopet och det sätt på vilket man framställer dopet i populärt informationsmaterial. Sven-Åke Selander använder sig av bloggar och diskussionsfora på internet när han tar ett nytt grepp om doppsalmernas tematik. Den svenska baptismens brottning med frågan om dopets förhållande till medlemskap i församlingen behandlas av Ulrik Josefsson. Eberhard Harbsmeier diskuterar dopritualets och dopundervisningens utformning i den danska folkkyrkan och utmanar därmed den svenska debatten från sidan. Slutligen ger Bengt Stolt i en studie av dopaltaret ett 1900-talsperspektiv på hur skiftande pastorala ambitioner har påverkat dopets gestaltning. Sist i boken finns en avdelning med recensioner av aktuell litteratur om kyrka och kyrkoliv.