Kristendomen – En historisk introduktion

333 kr

Artikelnr: 9789175803364 Kategorier: , Författare: || Förlag: | Antal sidor: 416 Format: | Översättare: |
Beskrivning

Beskrivning

På många vis är detta en unik bok genom sin rikedom på perspektiv. Den utgår från den rörelse som uppstod kring Jesus och kretsen kring honom och visar hur den med tiden kom att utvecklas till den kristna kyrkan med dess annorlunda villkor. I den följande vandringen genom århundradena är det människorna som de båda författarna framför allt har i sikte, hur de som kristna upplevde sin omvärld och upplevdes av den. Förhållandet mellan kristendomen och den omgivande kulturen ges ett stort utrymme, och boken anknyter ofta till nutida mentalitetsforskning för att illustrera hur religion och samhälle ömsevis påverkade varandra.Vi får också inblickar i olika kreativa strömningar inom den medeltida kristendomen och hur de tog sig uttryck i konst, arkitektur och fromhetsliv. Också reformationen beskrivs på samma vis med en huvudvikt på protestantisk mentalitet och dess påverkan på de samhällen där den kom att dominera. Kristendomens möte med utomeuropeiska kulturer får en motsvarande belysning. De båda författarnas ledigt berättande stil gör boken till en givande läsning också för nybörjaren.