Konsten att upphöja det ringa. Om Torgny Lindgrens litterära metod

228 kr

Artikelnr: 9789175804026 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 247 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Torgny Lindgren är idag en av Sveriges mest uppskattade författare. Hans verk karakteriseras av ett unikt tilltal och tonfall. Här finns en karakteristisk »röst«, något som Lindgren också framhäver när han själv läser sina verk för publik.

I Konsten att upphöja det ringa undersöker Marcus Willén hur Lindgrens speciella berättarkonst är sammanvävd med en tematik av estetiskt-existentiellt slag. Han visar hur motiv som traditionellt betraktats som komiska, vardagliga och låga återkommande upphöjs och »transsubstantieras« till allvarliga betraktelser över den seriösa konstens natur och över fromheten som livshållning.

Avhandlingen utgår främst från novellsamlingarna Merabs skönhet (1983) och I Brokiga Blads vatten (1999). Men den har också ambitionen att fånga vad som mer generellt utmärker Torgny Lindgrens särpräglade prosakonst.