Tillbaka

Moder, syster eller sköka. Bilden av katolska kyrkan i kristen press år 1989

185 kr

Artikelnr: 9789175802749 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 144 Format: | Övrigt:

Akademisk avhandling som ingår i BTP, Bibliotheca Theologiae Practicae

Beskrivning

Beskrivning

»Rune hoppade av kristendomen och blev katolsk präst.« Vad kan en tidningsrubrik som denna säga om synen på den katolska kyrkan? Hur pass främmande och osvenskt är det katolska i Sverige vid slutet av det tjugonde århundradet? Är katolska kyrkan den främmande, den farliga som leder på villovägar – skökan? Är hon en jämbördig partner på samma väg – en syster? Eller är hon ett vägledande ideal för de kristna – en moder? Detta är de centrala frågeställningarna i denna bok, som studerar det som skrevs om katolska kyrkan i kristen press det dramatiska året 1989. Detta år besökte påven Johannes Paulus II de nordiska länderna. Några månader senare besöktes Sverige av den färgstarka slumsystern moder Teresa av Calcutta. Dessa båda besök gjorde att pressmaterialet om katolska kyrkan blev mer rikhaltigt än vanligt. Här framträder bilden av katolska kyrkan som en syster till de protestantiska kristna, men frågan kvarstår i vilken mån detta syskonskap är ömsesidigt erkänt.
Kjell Blückert är teologie doktor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, verksam som forskningsadministratör samt medarbetare i den katolska kulturtidskriften Signum.