Gläd Dig, Du som födde Ljuset – Huvudmotiv i Gudsmodersikonografin

286 kr

Artikelnr: 9789175804965 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 248 Format: | Illustrerad av: Rikligt illustrerad med färgbilder
Beskrivning

Beskrivning

Några av de viktigaste bildtyperna i den bysantinska konsten utgörs av Gudsmodersikonerna som framställer Jungfru Maria och Jesusbarnet. De är inte tänkta som »Mariabilder« utan uttrycker inkarnationens mysterium, att Gud har fötts som människa av Maria. I Gläd Dig, Du som födde Ljuset får vi för första gången på svenska en stor studie om Gudsmodersikonernas ikonografi, deras historia och utveckling. Med utgångspunkt i en 1100-talsikon från den heliga Katarinas kloster i Sinai presenteras sex huvudmotiv med ett stort bildmaterial. Ett motiv som kan ha urgamla förebilder i Egypten är Den ammande Maria med barnet. Till Sinai knyts ett motiv med en tronande Gudsmoder, en gestaltning som utvecklades olika i öst och i väst. Konstantinopels skyddsikon Hodegetria har tillskrivits evangelisten Lukas, men motivets fascinerande historia är främst relaterad till den bysantinska huvudstaden. Dit hör ytterligare två motiv med officiell funktion: Orans (den bedjande) och Hagiosoritissa (det heliga skrinets och förbönens Gudsmoder). Under bildstriden ökade vördnaden för Guds Moder och ett motiv fyllt av värme och innerlig känsla växte sig starkt, Eleousa (barmhärtighetens Gudsmoder). Mest känd är Guds Moder av Vladimir, »Rysslands Moder«. Här presenteras också nytestamentliga och apokryfa texter om Maria, liksom legenderna om ikonernas uppkomst och den rika symboliken kring Marias roll i inkarnationen.

Christina Schöldstein är teol. och fil. kand. med konstvetenskap och rysk kulturhistoria och hon har tidigare skrivit Guld och Azur: en introduktion till ikonografin hos kristusikoner och festdagsikoner. Hon är verksam i Johannes Teologens Ikonmålarskola vid Johannesakademin, Bjärka-Säby.