Med tanke på Gud

237 kr

Artikelnr: 9789175803951 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 372 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Denna bok vill tala om det som alla funderar över, även om de inte vågar säga det högt. Den utgår från att talet om Gud är meningsfullt, och att det handlar om något som åtminstone till stor del kan kommuniceras människor emellan. Boken pläderar, lågmält men tydligt, för att religiösa övertygelser har ett
allmänbegripligt innehåll. Man behöver alltså inte själv vara troende för att kunna redogöra för trons utsagor. Religiösa utsagor gör anspråk på att vara objektivt sanna. Utan sådana anspråk blir tron filosofiskt banal och utan relevans för livet. Det är tillåtet och möjligt att pröva religiösa hållningar kritiskt.
Argumenten för Guds existens är mer trovärdiga än sina motsatser. Anders Piltz i bokens förord.

Är det förnuftigt att tro på Gud? Kan man veta något om Gud? Finns Gud över huvud taget? Dessa »eviga frågor« har människor brottats med i alla tider. Man kan inte reda ut dem en gång för alla och sedan lägga dem åt sidan. Man får fortsätta att brottas med dem livet igenom. Men en viss hjälp med att skapa reda i tankarna kring dessa frågor kan man få genom att ägna sig åt religionsfilosofi, den disciplin där man reflekterar över religiös tro ur filosofins perspektiv. Denna bok ger en grundlig introduktion till religionsfilosofins centrala frågeställningar. Den kan användas som kursbok i religionsfilosofi, men lämpar sig också utmärkt för enskilt studium. Den innehåller dessutom ett längre idéhistoriskt kapitel om hur man sett på förhållandet mellan tro och
förnuft från kristendomens början ända fram till våra egna dagar.

Det första religionsfilosofiska arbetet av klass på mycket länge här i landet… Boken ger framför allt en fantastisk översikt, näst intill unik i svensk litteratur, av filosofernas resonemang om Guds existens under tidernas lopp… Detta är ingenting mindre än en sensation!
Gunnar Hillerdal i jönköpings-posten.