När tron blir sång

254 kr

Artikelnr: 9789175804125 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 288 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Vad är en psalm? Talar psalmens bildspråk till vår samtid? Vad betyder melodin? I tolv fristående kapitel med skiftande infallsvinklar och fokus gör Inger Selander nedslag i svensk psalmhistoria från 1530-tal till millennieskiftet 2000. Översikter varvas med presentation av författarskap och analyser av enskilda psalmer från olika fromhetsriktningar eller användningsområden. Tonvikten ligger vid den psalmförnyelse som skedde under 1970- och 1980-talen i internationell växelverkan.

Ljuset faller på insatser av Anders Frostenson, Britt G. Hallqvist, Olov Hartman, Bo Setterlind, Arne H. Lindgren och Ylva Eggehorn. Från en intervju återges kompositören Egil Hovlands och författaren Britt G. Hallqvists personliga kommentarer till det gemensamma psalmskapandet.

Inger Selander är docent i litteraturvetenskap. Hon har tidigare gett ut »O, hur saligt att få vandra« Motiv och symboler i den frikyrkliga sången, Folkrörelsesång och Perspektiv på moderna psalmer.