Latinska ord, citat och uttryck

Artikelnr: 9789175805986 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 261 Format: | Övrigt:

Köp e-boken på adlibris.se

Beskrivning

Beskrivning

Latinska ord, citat och uttryck är en oundgänglig bok för teologistuderande, präster, kyrkomusiker, lärare och andra som kommer i kontakt med kyrkolatin. Den innehåller bibliska, dogmatiska, liturgiska och kyrkorättsliga ord och uttryck men också termer som tillhör ordenslivet, kyrkomusiken och kyrkoarkitekturen. Vid citat anges vem som anses vara upphovsman. Ett kortfattat personregister återfinns i slutet av boken.

På omslagsbilden ser vi Jungfru Maria i Forsa kyrka, Hälsingland. Maria hyllas i många latinska hymner från medeltiden: Áve máris stélla, och Regína cæli.

Áve máris stélla = »Var hälsad, havets stjärna«. Mariahymn, sjungs alltid före vespern i birgittinska kloster. Möjligen diktad av Ambrosius Autpertus (d. 784), abbot av Volpiano, eller av Paulus Diaconus (d. o. 800). Tolkningar på svenska av Johan Bergman (1864–1951), Anders Frostenson (1906–2006) och Alf Härdelin (1927). Namnet på denna Mariahymn beror på ett missförstånd: man tolkade den hebreiska namnformen Mirjam (Maria) som »en droppe i havet« (Stílla máris), varvid stílla (droppe) omtolkades som stélla (stjärna) redan av fornkyrkan.

Regína cæli = »Himmelens drottning.« Anonym Mariaantifon i tidegärden för påsken. Från 1200-talet. Jfr Álma Redemptóris mater, Áve Regína cælórum, Sálve Regína och Suffrágium.