Visar 31–60 av 100 resultat

Show sidebar

Alla tiders Rom

Korset och kapitälet – De fornkristna kyrkorna och monumentaliteten

Helgon och syndare – En bok om påvarnas historia

Brev och anteckningar

Att göra Guds ord verkligt – En festskrift till biskop Biörn Fjärstedt

Sök Babylons fred – Om kyrkans identitet och politiska engagemang

Tidens tecken – Tecknens tyranni

Den sanningssökande människan

Om gudlösheten – En granskning av samtida fransk ateism

I skuggan – Såsom okända, fastän vi äro väl kända

Farfar och vår Herre – Andliga tankar

Från Bysans till Putin – Historier om Ryssland

Guds sändebud i Mongoliet

Ecclesiologica & alia – Festskrift till Sven-Erik Brodd

Ad fontes – Festskrift till Olof Andrén på 100-årsdagen

Den kommunikativa kyrkan – Festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen

Anne-Marie Thunberg – Samhälls- och kulturdebatt under 1900-talets andra hälft

Konstens Sakrament – Nio essäer om skapandet

Jesus och Muhammed – Den sannare gudsbilden

Laga världen – med ickevåld, medkänsla och andra verktyg

Legenden om Barlaam och Joasaf

Den nya människan, och den gamla

Karlstads Domkyrka

Linköping – an introduction to the diocesan history

En gåtfull spegelbild – Om gudsbilder i modern skönlitteratur

Från Don Quijote till Aniara

Shalom Inshallah – Encountering jews, christians and muslims

Mahatma Gandhi – Självbiografi, eller historien om mina experiment med sanningen

Latinska ord, citat och uttryck

Kyrkostudier Möten med kyrkböckernas rikedom