Den sanningssökande människan

274 kr

Artikelnr: 9789175808031 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 402 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Visst är det så att sanning är av central betydelse inte bara för var och en av oss utan för att samhället som helhet skall fungera. Vi behöver bara som hastigast föreställa oss hur det skulle vara om vi inte kunde lita på att något av det som sägs och skrivs är sant. Men vi kan också fundera över om allt vi tror och anser oss veta verkligen är sant.

I denna bok diskuterar Glenn Hægerstam sanningsbegreppet ur ett antal olika perspektiv. Naturligtvis tar han upp frågan om vad som menas med sanning. Likaså diskuteras forntidens grottmålningar och den tidens syn på denna och andra världar: Kan något som var bärande tankar under 30 000 år vara bara myter utan sanningsvärde? Här diskuteras tro-vetandefrågor och kropp-själproblematik. Hur är det med den erfarenhet vi har via våra sinnesorgan – är den sann? Är den materiella värld vi lever i den enda eller finns något utanför den?

Hægerstam diskuterar hur vi genom konsten når andra världar som kan vara verkliga – sanna – men som också kan vara fantasier. Olika konstarters relation till sanningsbegreppet diskuteras också och anknytning görs till kvantfysik, astrofysik och modern genetik. Också den religiösa aspekten på sanningssökandet relateras delvis till konst.