Anne-Marie Thunberg – Samhälls- och kulturdebatt under 1900-talets andra hälft

305 kr

Artikelnr: 9789175807768 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 579 Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Det är en för svensk kristenhet och svenskt samhällsliv högst inflytelserik person som här presenteras. Stiftelsen Sverige och Kristen Tro har tidigare sammanställt böcker om Gunnar Rosendal (2003), Manfred Björkquist (2008) och Siri Dahlquist (2012). Här följer en volym om Anne-Marie Thunberg, som under en rad år som redaktör förestod utgivningen av kulturtidskriften Vår Lösen, och därmed i hög grad kom att påverka åsiktsbildning i både kyrka och i det omgivande samhället.

Anne-Marie Thunberg tillägnade sig redan i unga år en stark förankring i vänsterpolitiska ideal (främst socialdemokrati) och i kristen tro. Denna förankring fick ytterligare näring under studietid och begynnande yrkesliv. Under sina många år som redaktör för kulturtidskriften kom hon att lidelsefullt verka för vad hon ansåg vara rättfärdigt i politiska sammanhang, etiskt i samtiden liksom för en plats för kristen tro både i samhälle och i enskilda människors liv. Monografin speglar hennes levnad och hennes betydelse som etiker. Vidare skildras hur redaktören för svenska läsare presenterar globala utmaningar och samtidigt själv går i närkamp med etablerade begrepp i den svenska lutherska traditionen. Hennes starka politiska övertygelse och den rådande tidsandan får sin belysning, liksom hennes roll i en forskningsetisk debatt. Hennes erfarenhet av etikkonsultens dilemma i kärnkrafts- debatten skildras. Vi får möta henne som ledarskribent och som ansvarig för val av språkrör för kulturtidskriftens angelägna ärende kring samhälls- utveckling och kristen tro. Läsaren får också kunskap om hur Vår Lösen hade en roll i en samhällsorienterad dialog, styrd av Anne-Marie Thunbergs moraliska argumentation.

Boken har sammanställts av följande författare: Sven-Erik Brodd, Bengt Gustafsson, Bo Hanson, Göran Lantz, Alf Linderman, Evelina Lundmark, Gert Nilsson, Karin Oljelund, Lars Rydén, Björn Ryman, Lennart Sjöström och Gunnar Weman. Utöver författarnas bidrag, som belyser redaktören Thunbergs många olika karaktärsdrag och insatser för kyrka och samhälle, presenterar boken också bibliografi, sammanställd av fil. dr Stefan Andersson, över Anne-Marie Thunbergs betydande författarskap.