Evangeliet på andra marker än i väst

210 kr

Artikelnr: 9789175804262 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 160 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Den 450 år långa Vasco da Gama-epoken är i stort sett över. Vad evangeliet går ut på, bestäms inte längre inom kristenheten i väst. Tyngdpunkten ligger numera utanför den nordatlantiska sfären. Där tar den kristna tron färg, form och smak ur jordmånen på de nya växtplatserna likt den en gång gjorde i Medelhavsområdet och därefter Europa.

Kristna teologer och tänkare i syd och öst hävdar att trostolkningen i Europa och Nordamerika blivit anemisk, blodfattig. Den har levt för länge i en rationalistisk, individualistisk och bibelkritisk kulturmiljö. Däremot finns det nya, friska skott på det gamla vinträdet, som börjar ge frukt i deras kyrkogemenskaper. De delar gärna med sig.

Nu finns det en ny generation teologer i Afrika, längre bort i Asien och i Latinamerika, som prövar att forma en teologi för vår tid och för en vidgad kristenhet, både lokalt tillämpad och katolskt övergripande. Om teologin vid akademierna i väst tycks tråkigt torr och litet vilsen, finns det spännande perspektiv från andra marker att ta till sig.