Ateismens fall – Den moderna religionskritikens kris

176 kr

Artikelnr: 9789175803456 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 153 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Tanken att ateismen som ideologi inte skulle ha någon framtid är främmande för många. Vid en närmare granskning finns det ändå mycket som talar för att den typ av upplysningsfärgad religionskritik som ateismen vilar på har förlorat både sin intellektuella giltighet och kulturella relevans. Fortfarande finns det dock en bristande medvetenhet i vårt samhälle om ateismens tillbakagång. Det saknas också en diskussion om vilka möjligheter och risker som denna förändring i kulturklimatet kan tänkas innebära. Författaren förmår på ett åskådligt sätt förklara såväl de historiska samband som de filosofiska utvecklingslinjer som underminerat äldre tiders religionskritik. Boken ställer många utmanande frågor: Har ateismen blivit ett hinder för kulturell förnyelse? Är de senmoderna former av ateism som lever kvar i nutiden en av grogrunderna för den nihilism och vilsenhet som präglar samhället? Bromsar ateistiskt tänkande framväxten av mer konstruktiva former av religionskritik?

Peder Thalén, som är teologie doktor och universitetslektor i religionsvetenskap, har tidigare skrivit om svensk religionskritik och deltagit i ett flertal större tidningsdebatter om religionens roll i samhället. Han är även flitigt anlitad som föreläsare i kyrkliga fortbildningar.