Symbolon – om samspelet mellan tro, förnuft och handling

225 kr

Artikelnr: 9789175806808 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 139 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

En gång var kristendomen Västerlandets enda livsåskådning. Kyrkan var mäktig och stod i förbund med andra makthavare. I så gott som alla kyrkor finns i dag grupper som nostalgiskt blickar tillbaka på denna förlorade värld. Andra ser förlusten av makt och politiskt inflytande som en befrielse. Sönderfallet av gamla strukturer är då en chans till verklig förnyelse. En viktig aspekt av detta är en ny möjlighet att närma sig kyrkans budskap utifrån ett perspektiv som aktivt engagerar förnuftet. Kristendomen är nämligen inte vare sig ideologi eller sociologi; den är inte ens en religion i ordets snäva bemärkelse. Den transcenderar alla dessa olika begrepp och kan beskrivas som filosofi i ordets ursprungliga betydelse: kärlek till den vishet som »föddes innan djupen blev till, innan källorna flödade av vatten.« Denna infallsvinkel passar den oroliga, sökande tid som vi lever i. Istället för att stödja sig på någon politisk makt, är allt den behöver ett öppet sinne och ett vaket förnuft. Det finns en bred tradition inom alla de tre stora kyrkofamiljerna – den ortodoxa, romersk katolska och protestantiska – som på olika sätt söker i denna riktning. Det är denna tradition som Symbolon vill lyfta fram med hjälp av rikliga citat ur teologiska artiklar och böcker från hela den kristna världen.

Johannes Sandgren är broder i den ekumeniska kommuniteten i Taizé sedan 1983 och bosatt i Bangladesh sedan 1989.