Den fördolda verkstaden

174 kr

Artikelnr: 9789175806129 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 105 Format: | Övrigt:

7:e upplagan

Beskrivning

Beskrivning

Hjalmar Ekströms Den fördolda verkstaden framstår alltmer som en klassisk bok i svensk andlighet. Många människor har fått erfara den uppbyggelse och vägledning i det inre livet som dessa själavårdande brev ger. Ämnet för boken är den kristna mystiken, att ledas av Gud genom död till liv, genom rening till upplysning, att mista sitt liv för att vinna det. Boken ges här ut i sin sjunde upplaga.

Hjalmar Ekströms person och verk har utförligt behandlats av prof Antoon Geels, dels i en doktorsavhandling från 1980, Mystikern Hjalmar Ekström och dels i en bok från 1996, Det fördolda livet. Förutom Den fördolda verkstaden finns en brevsamling utgiven 1988, Den stilla kammaren. 1981 utkom Gud – och intet mer, där man kan läsa om den krets av »stilla i landet« som samlades kring den kristna mystiken och till vilken Hjalmar Ekström hörde. Båda dessa sist nämnda böcker finns att tillgå på Artos bokförlag.